Medische keuring

Alle informatie opgelijst

Binnen de helikoptersector bestaan er twee soorten medische keuringen. Zo is ‘Onderzoek klasse 1’ vereist voor beroepspiloten. ‘Onderzoek klasse 2’ is dan weer voldoende om een PPL(H)-vergunning te behalen. Toch kan u er als privépiloot voor kiezen om een ‘Onderzoek klasse 1’ aan te vragen. Dat onderzoek moet u dan bij het Directoraat Luchtvaart aanvragen m.b.v. een aanvraagformulier.

U vindt bijkomende informatie op de volgende site van het Directoraat Luchtvaart:
https://mobilit.belgium.be/nl/luchtvaart/vergunningen/geneeskundig_attest.

De geldigheidsduur van uw medische attest klasse 2 hangt af van uw leeftijd. Voor personen onder de 30 jaar geldt het attest 60 maanden, voor personen van 30 tot 49 jaar 24 maanden, voor personen van 50 tot 64 jaar twaalf maanden en voor personen vanaf 65 jaar zes maanden. Een attest kan u bij een erkend arts laten vernieuwen.

Bij kandidaat-beroepspiloten die een medische keuring klasse 1 bezitten, ligt de geldigheid van herkeuring hoger. Voor piloten jonger van 40 jaar geldt een attest immers twaalf maanden en voor piloten ouder dan 40 zes maanden.