Theoretische opleiding

Zelfstudie of privélessen

Het theoretische gedeelte van de opleiding telt ongeveer 170 lesuren. Het theoretische gedeelte kan u in zelfstudie doornemen of met behulp van privélessen.

De voorbereiding op het theoretische examen bestaat uit negen modules:

Als u de cursus heeft beëindigd en u geslaagd bent voor een proefexamen, kan u het eigenlijke theoretische examen afleggen bij het Directoraat Luchtvaart. Uw kennis wordt getest a.d.h.v. meerkeuzevragen. Graag verwijzen wij u ook graag door naar de website van het Directoraat Luchtvaart: https://mobilit.belgium.be/nl/luchtvaart/vergunningen/theorie_examens_luchtvaart.